10 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Col Maxim

Cet. Col Maxim, care acționează în baza procurii nr. 1372 din 10.02.2020, din numele PruteanIvan și Prutean Maria, (autentific notarul Arnaut Alexandr) domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Cazaclia, str. S. Lazo, nr. 152, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 425 din  21.12.2004, întocmit de notarul Caraiani Olga.