24 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Col Maxim

Cet. Col Maxim, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, Cazaclia, str. Lenin 164, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vinzare-cumarare nr. 9618 din 19.10.2009, întocmit de notarul Arnaut Alexandr.