4 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cojocaru Valeriu

Cet. Cojocaru Valeriu, domiciliat în Republica Moldova, r-nul Şoldăneşti, s. Zagorna, număr de identificare 0982807475866, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare nr. 4448 din 15.12.2003, autentificat de notarul Ion Conoval.