17 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Cojocaru Rodica

cet. Cojocaru Rodica,  domiciliată în Chişinău, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testament nr.1634 din. 23.08.2016,  autentificat de notarul Radu Marco,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco