3 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cojocaru Natalia

cet. Cojocaru Natalia,  domiciliată în Slobozia-Cremene, Soroca Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de donaţie nr.6882 din 21.06.2018,  autentificat de notarul Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian