3 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cojocari Victor

Camerei Notariale din Republica Moldova

AVIZ privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Cojocari Victor, cu domiciliul în r-l Ştefan Vodă, s. Carahasani, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Certificatului cu privire la dreptul de moștenire legală, eliberat de notarul Suhaia Liubovi cu nr. 2724 la 16.08.2002.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 31.05.2024 conform contului spre plată nr. 25303.

Notarul Luchian Anatolie