23 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cojocari Simion

Cet. Cojocari Simion, domiciliat în s. Sălcuța, r-nul Căușeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr. 5889 din data de 19.12.2014, autentificat de notarul public Bagrin Maria.