21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cojocari Marin

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Cojocari Marin, domiciliat în raionul Floreşti, s. Ciripcău, număr de identificare 2002032107720, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal nr. 3400 din 05.09.2023, eliberat de notarul Ion Conoval.