25 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

COJOCARI CLAUDIA

Dna COJOCARI CLAUDIA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Neculăieuca, aduce la cunoștință pierderea originalului: Certificatului de moștenitor legal nr. 1380 din 22.03.2004, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în mun. Orhei, RM.