18 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

CODREANU Svetlana

Cet. CODREANU Svetlana, domiciliată în mun. Edineţ, str. Mihai Eminescu nr.2, ap.42, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 3490 din 19.04.2019 autentificat de notarul Morea Galina.