17 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Codrean Anatolii

Cet. Codrean Anatolii, domiciliat în sat. Visoca rn. Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare/cumpărare nr. 4745 din 15.09.2017, întocmit de notarul Radu Boldescu.