10 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CODIMSCAIA LUDMILA

Cet. CODIMSCAIA LUDMILA, domiciliată în satul Hlina, raionul Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 3338 din  08.04.2008, eliberat de notarul Strîmbu Valentina.