24 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cocieru Andrei

Cet. Cocieru Andrei, domiciliat în r-l Florești, s. Lunga, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatului de moștenitor legal nr.1480 din 07.04.2014, întocmit de notarul Goinic Cristina.