9 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

COBÎLAŞ VASILII

Cet. COBÎLAŞ VASILII, domiciliată în or. Florești str. 9 Mai nr. xx, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor testamentar  nr. 20655, autentificat la data de 21.12.2016, de către Notarul public Buzu Iadviga .