18 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cobîlaș Emilia

Subsemnatul, notarul BALAN MARINA, la cererea cet.Cobălaș Emilia, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conținut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. Cobîlaș Emilia, domiciliată în mun. Bălți, str-la Parhomenco, 14, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață nr. 396 din data de 03.02.2006, autentificat de către notarul mun. Bălți, Balan Marina.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 16.04.2024 conform ordinului de plată nr. 1172
Notarul BALAN MARINA