16 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

COBASIUC VICTOR

COBASIUC VICTOR,  domiciliat  în  sat. Goleni, r-nul  Edineț,  aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Certificatul de moștenitor testamentar  nr. 3257 din 28.07.2014, eliberat de notarul public Danil Anghelina.