3 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Climovici Natalia

Cet. Climovici Natalia, domiciliată în municipiul Bălți, strada Ștefan cel Mare și Sfînt, xxx, apartamentul xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal numărul 4859 din 19.04.2012 și Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie 4857 din 19.04.2012, întocmite de notarul public Agachi Aliona, pe numele doamnei  Demciuc Zinovia.