24 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cleinerman Rimma

Cet. Cleinerman Rimma, numărul de identificare 2007003024587, domiciliată în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna nr. 102, ap. 75, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de partaj a averii succesorale nr. 1-630 din data de 10.11.2021 autentificat de notarul Teleucă Aliona, cu sediul în mun. Chișinău.