2 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cîvîrjic Tatiana

Cet. Cîvîrjic Tatiana, domiciliat în RM mun. Tiraspol. Mileva 7 ap. 10, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de donaţie nr. 1848 din 12.04.2002, întocmit de notarul Arnaut Ana.