13 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ciumac Ghenadie

Aviz
privind pierderea originalului actului notarial
dl Ciumac Ghenadie, domiciliat în or. Otaci, str. Pavel Korceaghin, nr. 10, ap. 32, r-nul Ocniţa, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare din data de 14.11.2006, nr. 6295, autentificat de către notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul buroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21A, Republica Moldova.