14 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

CIUBARCĂ ALEXANDRU

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. CIUBARCĂ ALEXANDRU, domiciliat în R. Moldova, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare, nr. 65, ap. 60, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului nde vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr.2-175 din 17.11.1995, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.