23 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cîșlalî Nicolai

Cet. Cîșlalî Nicolai, domiciliat în or.Vulcănești, str.Lenin nr.2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: confirmare de înregistrare a gajului nr.6540 din 26.07.2011, întocmit de notarul Tiuliu Natalia.