3 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Ciribaș Dumitru

Cet. Ciribaș Dumitru, domiciliat în municipiul Bălți, strada V. Belinski, xx, apartamentul xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare/cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată numărul 4459 din 04.05.2017 întocmit de notarul Agachi Aliona, pe numele domnului Ciribaş Nicolai.