21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

CIOBANU VERA

CIOBANU VERA, cetățean al Republicii Moldova, născută la 17.08.1938, domiciliul înregistrat în Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Boldurești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
1 – Certificat de moștenitor legal nr. 3593, din 11.12.2009, eliberat de Notarul Butnaru Rodion;
2 – Certificat de moștenitor legal nr. 3594, din 11.12.2009, eliberat de Notarul Butnaru Rodion.