27 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

CIOBANU VALENTINA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

CIOBANU VALENTINA

Cet.CIOBANU VALENTINA, domiciliată în s.Răzeni, r-l Ialoveni, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.1537 din 30.11.2010, eliberat de notarul public, Şişianu Maria, cu sediul biroului or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.15, Republica Moldova şi Certificatului de moştenitor legal nr.1539 din 30.11.2010, eliberat de notarul, Şişianu Maria, cu sediul biroului or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.15, Republica Moldova, eliberate pe numele cet.MIHAILA PARASCOVIA, c/p 2001044266775.