21 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ciobanu Ion

Cet. Ciobanu Ion, cetăţenia Republicii Moldova, născut la 09.10.1957, domiciliat: R. Moldova, r-nul Rezina, s. Buşăuca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de schimb nr.7398 din 17.08.2018, autentificat de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.