8 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ciobanu Anela

Cet. Ciobanu Anela, domiciliată în R. Moldova, or. Floreşti, str. 1 Mai, nr. 21, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul asupra cotei părţi din proprietatea comună în devălmăşie din data de 15.05.2009 nr. 4024, întocmit de notarul privat Conoval Eugenia