3 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cioban Galina

Cioban Galina, IDNP 2001034299192, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenire testamentară nr. 157 din data de 14.01.2014, autentificat de notarul public Sîrbu Svetlana, cu sediul biroului or. Ștefan Vodă.