26 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

CÎLCIC FEDORA

Cet.CÎLCIC FEDORA, domiciliata în mun.Comrat, str.Dimotrova, xx, aduce la cunoştinţă despre pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.2416 din 09.08.2005, întocmit de notar de Sencenco Rimma.