16 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cibotari Mihail

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Cibotari Mihail, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Contract de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție nr. 1-293 din 14.07.2020, autentificat de notarul Belicesco Oleg