28 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Chitoroagă Emilia

Cet.Chitoroagă Emilia, domiciliată în s.Sipoteni, str.31 August, r-nul Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal, nr.5464 eliberat la 17.11.2009 de către notarul privat Ţopa Inga.