22 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Chistruga Valentina

Cet.Chistruga Valentina, domiciliată în R.Moldova, raionul Edineţ, s.Cepeleuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr.5310 din 29.10.2014, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.