21 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Chistol Lora

cet. Chistol Lora, născut(ă) la data de 31.08.1966, IDNP 2002032031935, domiciliat(ă) în rn. Soroca sat. Cosăuți, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare/cumpărare nr. 2720 din 29.06.2006, autentificat/eliberat de către notarul privat, Ticu Boldescu