21 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Chistol Lora

Chistol Lora, născut(ă) la data de 31.08.1966, IDNP 2002032031935, domiciliat(ă) în rn. Soroca sat. Cosăuți, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: acordul adițional nr. 2718 din 13.04.2007, autentificat/eliberat de către notarul privat, Ticu Boldescu.