15 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Chișca Evdochia

Cet. Chișca Evdochia, domiciliată în or. Florești, str. A.Plămădeală, nr.62, apaduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.8048 din 10.10.2017, eliberat de notarul Goinic Cristina, sediul: or.Floreşti, str. Gării 3, nr.5 şi Certificatul de moştenitor legal nr. 8050  din 10.10.2017, întocmit de notarul Goinic Cristina.