29 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Chiroșca Alexei

Cet. Chiroșca Alexei, domiciliat(-ă) în s. Rublenița, r. Soroca, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar  nr. 7517 din 30.06.2011,  eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.