21 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CHIRIŢA VALENTINA

cet. CHIRIŢA VALENTINA, domiciliată în mun. Orhei, str. Stejarilor 2G, ap. 14,   domiciliat/ă în mun. Orhei, str. Negruzzi nr.115, ap. 52A  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare, transmitere primire a locuinţei în proprietate privată nr.  2-5118 din 28.08.1994, autentificat la biroul notarial de stat Orhei.