12 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Chirilov Constantin

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Chirilov Constantin, domiciliat în r-ul Dubăsari, sat. Marcăuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal cu nr.2978 din data de 31.05.2012 și Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.2972 din 31.05.2012, eliberate de notarul Balaur Irina, cu sediul în sat.Coșnița, r-ul Dubăsari, pe numele Tarchila Elena, decedată la 27.08.2018.