16 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Chirica Grigori

Cet. Chirica Grigori, domiciliat în sat. Volovița rn. Soroca,  Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare/cumpărare nr. 2254 din 09.08.2002, întocmit de notarul Ticu Boldescu.