7 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Chiriac Silvia

Cet. CHIRIAC ANATOLIE şi cet. CHIRIAC SILVIA, domiciliați în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, nr. 62/4, ap. 12, aduc la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de investiții nr. 4906 din 19.10.2017, întocmit de notarul Galina Ceban, cu sediul biroului în mun. Chișinău