2 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Chiriac Nicolae

Cet. Chiriac Nicolae, domiciliat pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 39, ap. 418A, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Contract de vânzare-cumpărare nr. 410 din 03.02.2015, autentificat de notarul public Belicesco Oleg.