9 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Chiriac Elena

Cet. Chiriac Elena, cu domiciliul în r-l Ștefan Vodă s. Olănești str. Nistreană nr. 54, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: 

Certificatului de moștenitor legal eliberat de notarul Luchian Anatolie cu                        nr. 11183 la 27.10.2017.