23 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

CHIORESCU VALENTINA

Expediat cu nr. 194
La data de 22.03.2024

Subsemnatul LEONID TATIAN, la cererea cet. CHIORESCU VALENTINA, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. CHIORESCU VALENTINA, domiciliat în satul Scumpia, raionul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:
– Certificatului de moştenitor nr. 11290, eliberat de notarul Leonid Tatian la 07.09.2011
– Certificatului de moştenitor nr. 11292, eliberat de notarul Leonid Tatian la 07.09.2011

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantul CHIORESCU VALENTINA, la data de 21.03.2024 conform contului spre plată nr. 603937493

Notarul Leonid Tatian