13 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Chior Afanasi

Cet. Chior Afanasi (IDNP 0971601971856) reprezentantul Diulgher Serghei, IDNP 0981905397311, (procura autentif. notarul Arnaut Ana (or. Ceadîr-Lunga) la data 06.09.2022 an., nr. 2-1428), aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor testamentar №. 5431, din 31.07.2003, întocmit de notarul Arnaut Ana.