25 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Chim Liudmila

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Chim Liudmila Pavel, născută la data de 25-12-1954, domiciliată în Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Bulgară 148, ap. 52, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CONTRACT
DE DETERMINAREA COTELOR-PĂRŢI DIN PROPRIETATEA COMUNĂ ŞI VÎNZARE-CUMPĂRARE A 1/2 COTE-PĂRŢI nr. 1629 din 25.02.2015, întocmit de notarul Pădurari Corina.