20 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Chilian Diana

Cet. Chilian Diana, domiciliată în mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 7062 din 22.07.2015, autentificat de notarul Dimitriu Svetlana.