6 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Chilari Eugenia

Cet. Chilari Eugenia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – Certificatul de moştenitor legal nr. 7136. din 17.07.2013,eliberat de notarul Ghedreuţan Dina, pe numele cet. Rusu Raisa, domiciliată în s. Mîndîc, raionul Drochia