13 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

CHIHAI CLAUDIA

Cet. CHIHAI CLAUDIA, domiciliată în s. Verejeni , r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul cu privire la dreptul de proprietatea supra cotei părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 99 și certificatul de moștenitor legal nr. 102 eliberate la data de 12.01.2011 de notarul public Sandu Ina, exemplar al originalului fiind păstrat în arhivă.