4 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

CHELARI VICTOR

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. CHELARI VICTOR, cetățean al R. Moldova, a.n. 17.05.1989, c/p 2004012076497, BI nr. B42124703, eliberat de Agenția Servicii Publice la 03.06.2021, domiciliat în R. Moldova, mun. Chișinău, str. Doctor Tudor Strișca nr. 8, bl.3, ap. 2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 1- 9036 din 14.12.2023 autentificat de notarul Gladîș Oleg.