11 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cervencova Maria

Cet. Cervencova Maria, domiciliată în s. Congaz, str. Leonov, 15, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal din data de 11.11.2019 cu nr. 17258, întocmit de către notarul Pometco Svetlana.